ตรวจวัดสายตาระบบดิจิตอล 3 มิติ

วิธีการตรวจแบบ OBJECTIVE 1

เริ่มต้นการหาค่าสายตาโดยวิธีObjective คือการที่เราหาค่าสายตาเบื้องต้นโดยที่ผู้ถูกวัดไม่ต้องตอบอะไรทั้งสิ้น ผู้วัดจะเป็นผู้หาค่าสายตานั้นออกมาเองโดยวิธีที่ใช้สามารถใช้ได้ทั้งวิธีการ Retinoscopy หรือการใช้ Autorefraction โดยทำการวัดทีละตาเมื่อได้ค่าสายตาออกมาจึงดำเนินการขั้นต่อไป

คอมพิวเตอร์วัดสายตา (Autorefraction)

Autorefraction

วิธีการตรวจแบบ OBJECTIVE 2

Retinoscopy เรติโนสโคป

Retinoscopy

วิธีการตรวจแบบ SUBJECTIVE ด้วยเครื่องโฟร็อพเตอร์

auto phoropter2

Nidex5100 Phoropter

  • หัวกะโหลกวัดตาแบบดิจิตอล 3 มิติ แบรนด์ระดับโลกจากญี่ปุ่น
  • รวดเร็วฉับไว
  • วัดสายตาเอียงได้อย่างแม่นยำ
เลนส์ทดลอง

ทดสอบค่าสายตาที่วัดได้ตอนต้น

ด้วย Trial Frame แบรนด์ Nishimura From Japan

trial frame