นักเรียน-นักศึกษา (จันทร์-ศุกร์)

เลนส์กันแสงสีฟ้าลด 50% เมื่อซื้อพร้อมกรอบใหม่กับทางร้าน

หรือ

เลนส์กันแสงสีฟ้าลด 35% เมื่อนำกรอบเดิมมาเปลี่ยนเลนส์ใหม่กับทางร้าน

จำกัดวันละ 5 คนเท่านั้น